english

Naše speciality

Katalogy vinařství

Firemní víno

Tiskové zprávy

Novinky na email

Email příjemce:

Každý 50. registrovaný získává 1 láhev Ryzlinku vlašského r. 2011. Výherci budou průběžně zveřejňováni na Facebooku.

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Doporučte nás

Doporučte toto vinařství svým známým a kamarádům.

Email příjemce:

Vaše jméno:

Facebook

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a buďte první kdo se dozví o novinkách, slevách a pořádaných akcí ve vašem okolí.

Facebook

           

 

Kolekci Královských vín Vám nabízíme ve dvou originálních balení, která obsahují 3 nebo 6 nejúspěšnějších vín našeho rodinného vinařství.

 

Královská vína města Uherské Hradiště (kolekce 6 vín)

prostřednictvím kterých Vám přiblížíme historii královského města Uherské Hradiště a nejvýznamnější osobnosti, které se zasloužili o jeho rozvoj.

Od nepaměti je víno spojeno s královským dvorem, kde vždy teklo proudem a v mnoha případech dokázalo to, co nedokázali lidé samotní - při sklenicí dobrého vína navázat přátelství, překonat bariéry, najít společná řešení problémů a mnoho dalšího. Při konzumaci tohoto lahodného moku je pohled na svět daleko jednodušší. 

O tom, že lidé a víno jsou si v mnohém podobní, se vás pokusíme přesvědčit pečlivě vybranými odrůdami vín ve spojení s významnými panovníky, kteří se podíleli na utváření Uherského Hradiště. 

Jejich podobnost není čistě náhodná. Posuďte sami.

Rulandské bílé Přemysla Otakar II.

Rulandské bílé je milé, uhlazené a kořenité víno, které však v sobě skrývá znaky společné s Přemyslem Otakarem II, tedy odhodlanost být úspěšný. Král zvaný železný a zlatý, patřil k nejmocnějším panovníkům tehdejší Evropy. Stejně tak vytrvalé, důsledné a bojovné je i Rulandské bílé, které si dlouhá léta získávalo srdce svých konzumentů – nutno podotknout, že úspěšně. 


Přemysl Otakar II.

Jeden z největších přemyslovských panovníků, král zvaný železný a zlatý, patřil k nejmocnějším panovníkům tehdejší Evropy. Za jeho vlády dosáhlo české království největšího rozmachu až do doby Karla IV. a rozkládalo se až k Jaderskému moři.

 

Chardonnay Ladislava Pohrobka.

Chardonnay nespěchá, je trpělivé, neútočí. Nejvyšší kvality dosahuje svým klidným a delším ležením v sudech. Svým chováním je podobné Václavu II., který se po vzoru mnoha panovníků nestal významným válečníkem. Před vojenskými akcemi dával přednost diplomatickému vyjednávání, která zajistila na dlouhá léta Českému království klid, mír a hospodářský rozkvět.

Ladislav Pohrobek

Český a uherský král Ladislav Pohrobek byl městu Hradišti nakloněn. Za dobu jeho vlády vzkvétalo a získalo řadu hospodářských výhod. Nejvýznamnějším privilegiem, které město od krále získalo 24. července 1457, byla výsada, jež posílila postavení Hradiště jako královského města. Král tehdy zaručil, že Hradiště nebude nikdy prodáno, darováno nebo zastaveno, nýbrž bude vždy podléhat jen králi a královské komoře.

 

Rulandské šedé Václava Kulíška z Moravičan

Rulandské šedé má nenapodobitelný charakter a je vyhledáváno labužníky. Je určeno pro lidi statečné a hrdé, podobné Václavu Kulíškovi z Moravičan.

Václav Kulíšek z Moravičan

Přední osobnost období rekatolizace, vzdělaný muž, který od roku 1593 zastával funkci městského písaře v Uherském Hradišti. Jako uznávaný představitel katolické strany byl zvolen v roce 1612 primátorem města. O rok později, na základě smlouvy s městem, dal na své náklady vystavět kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích. Po smrti své manželky se stal knězem a po čtyřech letech městským farářem a děkanem v Uherském Hradišti. K posílení katolické víry v kraji se snažil o uvedení jezuitského řádu do města, ale příchodu jezuitů se už nedožil

 

Muškát Moravský Kateřiny Alžběty Zoubkové ze Zdětína

Poslední členka starobylého bohatého moravského šlechtického rodu odkázala jezuitskému řádu v závěti z 5. října 1635 své statky Zdounky a Habrovany, s městečky a vesnicemi, s nemovitostmi, poddanými a vším příslušenstvím, na stavbu koleje v libovolném městě moravském. Díky tomuto odkazu mohli jezuité po příchodu do Uherského Hradiště vybudovat kolej, která je spolu s kostelem sv. Františka Xaverského a gymnáziem součástí komplexu barokních budov, tvořícího dominantu historického jádra města.

 

Pálava Felixe Kadlinského

Člen jezuitského řádu, významný český barokní básník a překladatel, profesor teologie a humanitních věd byl nejen uznávaným učitelem, ale jedenáct let působil jako hospodářský správce koleje v Uherském Hradišti. Horlivě shromažďoval finanční i hmotné prostředky, zejména na stavbu kostela, jíž také věnoval výnosy ze svých četných literárních prací. Jeho přebásnění sbírky Friedricha von Spee nazvané Filomela nebo Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený patří k předním dílům české barokní poezie.

 

Merlot Matyáše Korvína

Dříve se na Merlot pohlíželo jako na odrůdu druhořadou, ale postupně k tomuto vínu stoupal respekt jeho konzumentů. Podobně na tom byl i uherský král Matyáš, zvaný Korvín. 

Matyáš Korvín

V období česko-uherské války několik let opakovaně obléhal město Hradiště, které zachovalo věrnost českému králi a statečně se bránilo útokům. Po uzavření míru odpustil Matyáš Hradišti dřívější nepřátelství a 28. června 1481 udělil městu nový znak a právo pečetit listiny červeným voskem. Ve znaku jsou symbolicky zachyceny dvě vlastnosti, kterých si na Hradišťanech nejvíce vážil. Rytíř nad bránou drží v pravé napřažené ruce meč jako symbol statečnosti, jeho levá ruka nese štít s českým lvem jako symbol věrnosti českému králi.

Aktuality

Restaurant Spirit Zámek napajedla Land Rover Zlín Jaguar Zlín rokomotor Lesní Penzion Bunč Rudolf Jelínek